Warmińsko-Mazurski Związek Brydża Sportowego w Olsztynie

10-811 Olsztyn, ul. Żniwna 60, tel. 502 129 406 (J. Rogowski), kom. 502 129 406 
Konto: Warmiński Bank Spółdzielczy, 60 8857 0002 3018 0840 1645 0001
NIP : 739-30-81-475     REGON : 510048101

 

Prezes

Jan Rogowski

 

Ryszard Karp - wiceprezes Mirosław Cichocki - wiceprezes ds. sportowych, młodzieży i szkolenia, Skarbnik oraz członkowie: Dariusz Kozłowski - przewodniczący Wydziału Sędziowskiego, Jan Stańczak – przewodniczący Wydziału Gier i Klasyfikacji, Marcin Bartoszewski Paweł Jarząbek Andrzej Olczak (przewodniczący Komisji Etyki i Dyscypliny), Mirosław Wilga Komisja Rewizyjna Edmund Reczuga - przewodniczący Janusz Wróblewski - członek Tomasz Stopierzyński - członek Sąd Koleżeński WM OZBS: Mirosław Grodzki - przewodniczący, Tadeusz Banach - członek, Mirosław Doroszuk - członek, Tomasz Sinkiewicz – członek. Rzecznik Dyscyplinarny: Roma Zieliński