34. OTP** Warmiński w brydżu sportowym

Memoriał Maurycego Rusteckiego

Olsztyn, niedziela 5 czerwca 2022, godz. 10.00

Miejsce rozgrywek: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn-Kortowo, Stołówka Akademicka, ul. Prawocheńskiego 4

REJESTRACJA DO TURNIEJU

** Nagrody rzeczowe nie kumulują się


Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego